Aanbod - Animatie jongeren beter presteren taal


In de workshops van Freems gaan we op een originele manier dieper in op onderwerpen die ook in de reguliere lessen worden behandeld. Freems vindt creativiteit in het onderwijs heel belangrijk. Omdat we leerlingen zelf vorm leren geven in beelden, krijgen ze meer interesse en motivatie voor het onderwerp. Het is een manier van leren waarbij de eigen inbreng centraal staat.

Bij het maken van een animatiefilm krijgen leerlingen die ruimte. Zij worden uitgedaagd om met hun eigen creativiteit een filmpje te maken dat bij henzelf en het gekozen onderwerp past.
Het eindresultaat wordt iets dat onvervangbaar en authentiek is.

De onderwerpen waarmee gewerkt kan worden in de lessen van Freems zijn talrijk. Wat wij belangrijk vinden is dat ze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wij werken bij voorkeur met thema’s van de school (Lekker fit, kerst, pasen, pesten, afscheid etc) of onderwerpen die ook in de reguliere lessen aan bod komen (taal, geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen etc.).

Bij alle lessen worden de basistechnieken van stopmotion behandeld. De camera’s , statieven en overige materialen worden door ons verzorgd. Een lessenreeks kan afgesloten worden met een presentatie, waarbij de school een DVD ontvangt met de door leerlingen gemaakte animaties.

De lessen zijn geschikt voor:
- Primair Onderwijs (vanaf groep 3)
- Voortgezet Onderwijs
- Speciaal Onderwijs
- Speciaal Basisonderwijs
- BSO's
- MBO/HBO